Wanneer kan ik mijn schadeverzekering opzeggen?

Sparschwein 32Veel mensen denken nog steeds dat ze vast zitten aan hun schadeverzekering tot het lopende jaarcontract afgelopen is. Sinds 2010 is de wetgeving hieromtrent gewijzigd.

In het verleden werden er vaak schadeverzekeringen afgesloten met een looptijd van vijf jaar. Mede onder druk van belangenorganisaties hebben verzekeraars deze contracten vrijwel volledig afgezworen. Een contract van één jaar was redelijker. In het belang van de consument werd het stilzwijgend verlengen niet meer uitgevoerd. Consumenten moeten nu vooraf op de hoogte gesteld worden dat een contract verlengd gaat worden. Een tweede maatregel ten behoeve van de klant was om de verlengde contract tussentijds opzegbaar te maken.

Welke verzekeringen vallen er onder de definitie schadeverzekering?
Een schadeverzekering heeft tot doel om de verzekerde schadeloos te stellen als het verzekerde risico zich voor doet. De schadeloosstelling is afhankelijk van de hoogte van de schade. Voor particulieren vallen onder deze verzekering onder andere de autoverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Wanneer zijn schadeverzekeringen opzegbaar?
Bij het afsluiten van een schadeverzekering wordt er een contract afgesloten voor één jaar. Gedurende deze periode is de verzekering niet op te zeggen. Als bij een opstalverzekering het huis wordt verkocht, of bij de autoverzekering , zijn de polissen ook gedurende het eerste verzekeringsjaar opzegbaar. Nadat de verzekeringen één jaar gelopen hebben, zijn de verzekeringen dagelijks op te zeggen. De meeste verzekeraars hanteren een opzegtermijn van één maand. Bij een opzegging op 15 juli, vervalt de verzekering dus per 15 augustus.

Hoe kan ik voorkomen dat ik tijdelijk niet verzekerd ben?
Op het moment dat de ene verzekering wordt beëindigd, moet de andere verzekering weer in gaan. Na het opzeggen van een verzekering zul je een bevestiging van de verzekeraar ontvangen met een opgave van de datum per wanneer de polis beëindigd is. Per de opzegdatum moet je de nieuwe verzekering in laten gaan. Zodra de definitieve datum bekend is, kun je de nieuwe verzekeraar nog verzoeken om de ingangsdatum van de nieuwe verzekering te verplaatsen naar de juiste datum.

De verzekering moet opgezegd worden met een aangetekende brief
Om er zeker van te zijn dat de huidige verzekeraar de opzegging ontvangt, moet de opzegbrief aangetekend verstuurd worden. Je kunt deze kosten besparen door de opzegging via de e-mail te versturen. In de opzegmail verzoek je de verzekeraar om de opzegging te bevestigen. Eventueel bel je na het verzenden van de e-mail nog met de verzekeraar om na te gaan of ze de opzegging ontvangen hebben. Door de verruiming van de mogelijkheden om schadeverzekeringen op te zeggen in de noodzaak om aangetekend te versturen ook kleiner geworden.

Hoe moet ik de opzegging formuleren in de brief of de e-mail?
Op het internet kun je voorbeeld opzegbrieven vinden. Toch kun je ook zelf een dergelijke brief samenstelling. Het enige wat je moet doen is duidelijk omschrijving wat de bedoeling is en per welke datum. Uiteraard moet je niet vergeten om jouw gegevens duidelijk te vermelden en het polisnummer. De reden van opzegging hoef je niet te vermelden.

Eerst nieuwe verzekering afsluiten
Je doet er verstandig aan om eerst een nieuwe verzekering af te sluiten voordat je de oude opzegt. Je weet namelijk niet helemaal zeker of de nieuwe verzekeraar de nieuw te sluiten verzekering ook daadwerkelijk gaat accepteren. Je kunt als ingangsdatum van de nieuwe verzekering een datum in de toekomst nemen.

Nog geen reacties | Reageer

Reacties zijn gesloten.