Uit elkaar! De verzekeringen verdelen

EurostapelBij een echtscheiding of het verbreken van een samenleving, moeten ook de verzekeringen verdeeld worden over de ex-partners. Wie krijgt welke verzekeringen en moet de andere partner ook gecompenseerd worden?

Na het verbreken van het huwelijk of de samenleving moet er het nodige geregeld worden. Door goed overzicht te hebben kunt u het proces vereenvoudigen en versnellen. Aan de hand van onderstaand lijstje kunt u de meest voorkomende verzekeringen eenvoudig verdelen.

Wie houdt de woonhuisverzekering (opstalverzekering)?
Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan het huis. Het is dus logisch dat deze verzekering op naam komt van de ex die het huis ook op naam krijgt. De tenaamstelling kan eenvoudig gewijzigd worden bij de verzekeraar.

De inboedelverzekering kan gewijzigd worden
Eén van beide kan deze verzekering op naam krijgen, maar er moeten toch aanpassingen worden doorgevoerd. Een deel van de inboedel zal namelijk worden meegenomen door de ex-partner. Om onderverzekering te voorkomen, bieden verzekeraars vaak de mogelijkheid om aan de hand van een zogenaamde inboedelwaardemeter de waarde te bepalen. Na de scheiding of beëindiging van de samenleving kunt u eenvoudig een nieuwe inboedelwaardemeter invullen. U kunt ook zelf gaan inschatten hoe hoog het verzekerd bedrag moet zijn. Er bestaat dan wel het gevaar van onderverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
Het maakt niet uit wie van de ex-partners deze verzekering over gaat nemen. De dekking zal wel naar gekeken moeten worden. De dekking hoeft namelijk niet meer op gezinsdekking te staan.

Moet de zorgverzekering ook worden gewijzigd?
Nee, de zorgverzekering is een individuele polis. De adressering moet eventueel wel gewijzigd worden. Het verbreken van het huwelijk of samenleving heeft ook geen invloed op de hoogte van de premie.

De autoverzekering volgt de auto
Het is logisch om de autoverzekering op naam te zetten van de ex die ook de auto op naam krijgt. Er moet wel kritisch gekeken worden naar de opgebouwde schadevrije jaren. Deze jaren zijn samen opgebouwd en beide hebben recht op deze jaren. De verzekeraar kan verzocht worden om deze schadevrije jaren te verdelen over de twee regelmatige bestuurders. Hierdoor zal de premie gaan stijgen, want minder schadevrije jaren betekent een hogere autopremie.

De overlijdensrisicoverzekering moet gewijzigd worden
De verzekerde op de polis blijft ongewijzigd. U kunt niet een andere verzekerde op de polis zetten, maar de verzekeringnemer van de verzekering kan wel gewijzigd worden. Indien de polis niet is gekoppeld aan de hypotheek, is deze ook eenvoudig op te zeggen zonder een opzegtermijn in acht te houden. Opzeggen is vaak niet verstandig, want door de gestegen leeftijd zal het duurder worden om opnieuw een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Er moet wel goed gekeken worden naar de begunstiging. Dit is namelijk diegene die de overlijdensuitkering ontvangt na de dood van de verzekerde. Indien de naam van de ex-partner wordt genoemd in de begunstiging moet dit worden gewijzigd.

Kapitaalverzekering die wel of niet gekoppeld is aan de hypotheek
In een kapitaalverzekering wordt een kapitaal opgebouwd. In de meeste gevallen heeft een dergelijke verzekering een waarde. Deze waardeopbouw moet meegenomen worden in de verdeling van de bezittingen. De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan niet gewijzigd worden zonder toestemming van de bank die de hypotheek heeft verstrekt. In dat geval is het verstandig om een hypotheekadviseur in te schakelen.

Nog geen reacties | Reageer

Reacties zijn gesloten.