Scheidingsconsulent inschakelen?

100 Euro mit Kette und SchlossDe laatste jaren zien wij steeds meer financieel adviseurs die zich gaan richten op mensen die gaan scheiden. Waarom hulp inschakelen? De hulp kost geld, maar heeft het ook een toegevoegde waarde?

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis waar veel haken en ogen aan zitten. De gemeenschappelijke huishouding moet uit elkaar worden gehaald en er moet verdeeld worden. Een echtscheiding is meer dan alleen de spulletjes verdelen. Stapje voor stapje moet het scheidingsproces doorlopen worden. Een scheidingconsulent kan hierbij helpen.

Besparen op juridische kosten
Een echtscheiding wordt zeer kostbaar als door beide partijen een advocaat ingeschakeld moet worden. De uurtarieven van advocaten zijn hoog en het onderlinge touwtrekken kan een lange periode in beslag nemen. Op advocaatkosten kunt u besparen door een mediator in te schakelen. Een mediator is een conflictbemiddelaar en probeert de partijen dichter bij elkaar te brengen.

Wat is de taak van de scheidingsconsulent?
De consulent kan het scheidingsproces versnellen en vereenvoudigen. De consulent kan helpen bij het maken van een echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. In het echtscheidingsconvenant worden de onderlinge afspraken vastgelegd. In het ouderschapsplan worden zaken vastgelegd rondom het belang van de kinderen. Ook het indienen van het scheidingsverzoek en de verdere begeleiding hiervan kan de consulent voor zijn of haar rekening nemen. Een andere belangrijke taak is het zorgen voor de financiële afwikkeling van de scheiding. Wat gaat er met de eigen woning gebeuren? Verdeling van de pensioenrechten, wie krijgt wat? De partners moeten onderling ook de hoogte van de eventuele alimentatie vaststellen.

Is het noodzakelijk om een scheidingsconsulent in te schakelen?
De scheidende partners kunnen behoefte hebben aan begeleiding met kennis van zaken. In veel gevallen is het niet noodzakelijk om begeleiding in te schakelen. De noodzaak om een consulent in te schakelen is ook afhankelijk van de complexheid van de echtscheiding. Een standaard gezin met een huurwoning zal minder de noodzaak voelen om hulp in te schakelen in vergelijking met een gezin met een eigen bedrijf die verdeeld moet gaan worden. U kunt in overleg met de scheidingsconsulent afspraken maken over de intensiteit van de begeleiding. Om de kosten te drukken kunt u de consulent ook slechts inschakelen voor bepaalde ingewikkelde procedures.

Wat kost een echtscheiding?
In het geval u ervoor kiest om de scheiding te laten lopen via twee advocaten, moet u rekening houden met €150 tot €200 per uur aan advocaatkosten. Een kostenschatting is moeilijk te maken, want de kosten lopen zeer uiteen per scheiding. Een echtscheiding waarbij een te verdelen bedrijf onderdeel uitmaakt van het geheel zal de kosten bijvoorbeeld opdrijven. Een echtscheidingsconsulent zal u op uurbasis in rekening brengen tussen €75 en €100. Het aantal uren dat de consulent nodig heeft om de echtscheiding af te wikkelen is weer van veel verschillende factoren afhankelijk.

Kosten besparen door er onderling uit te komen
Een echtscheiding wordt duur als de scheidende partijen het niet eens zijn. Zodra het een juridische strijd gaat worden zullen de kosten sterk op gaan lopen. Door gezamenlijk een adviseur in te schakelen kunnen er veel problemen voorkomen worden. Een scheidingsconsulent heeft zeker een toegevoegde waarde, maar voordat u hem of haar inschakelt is het belangrijk om goede onderlinge afspraken te maken en deze vast te leggen op schrift.

Nog geen reacties | Reageer

Reacties zijn gesloten.