De lasten van uw huis in 2014

EuroVanaf 2014 zullen er fiscale veranderingen doorgevoerd worden waar u als huiseigenaar rekening mee moet houden. De NHG-grens wordt verlaagd en restschulden mogen met de NHG meegefinancierd worden.

Er zijn per 1 januari 2013 sterk beperkende maatregelen getroffen om de regeling van de hypotheekrenteaftrek betaalbaar te houden. Zo mag in nieuw gesloten hypotheken de aflossing niet meer worden doorgeschoven naar de einddatum van de hypotheek. De maatregelen per 2014 zijn meer gericht op verbetering van de mogelijkheden en de voorwaarden om een huis te kunnen kopen.

Veranderingen in hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie
De NHG wordt de laatste jaren vaker opgenomen in een nieuw gesloten hypotheek. Dit is namelijk een financieel vangnet voor huiseigenaren die de hypotheeklasten niet meer kunnen dragen. Per 1 januari 2014 kan binnen de NHG nog maximaal €290.000 geleend worden. Per 1 juli 2014 zakt de NHG-grens naar €265.000. Per juli 2015 naar €245.000 en vervolgens per juli 2016 naar €225.000.

Nieuw is de mogelijkheid om in de NHG restschulden mee te financieren uit een vorige hypotheek. Er wordt wel als voorwaarde gesteld dat de restschulden ontstaan zijn uit een vorige hypotheek met NHG. De nieuwe gesloten hypotheek en de restschulden mogen samen niet uitkomen boven de NHG-grens. De premie om een hypotheek te sluiten met NHG wordt verhoogd van 0,85% naar 1%.

Tot 104% te financieren
Tot 2014 was het mogelijk om een hypothecaire lening te sluiten tot 105% van de aankoopwaarde van de woning. Hiermee kunnen de bijkomende kosten gedeeltelijk of geheel meegefinancierd worden. Per 1 januari 2014 is het percentage verlaagd naar 104%. De komende jaren blijft het jaarlijks met 1% zakken tot het nog mogelijk is om maximaal 100% van de koopsom van het huis te financieren.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51,5%
Tot 2014 kan hypotheekrente nog maximaal worden afgetrokken tegen 52% belasting. Vanaf 2014 wordt het maximum verlaagd naar 51,5%. Jaarlijks blijft het percentage zakken naar uiteindelijk 38%. Op deze manier wordt de regeling van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk versoberd.

Nog geen reacties | Reageer

Reacties zijn gesloten.