Eigenwoningforfait per 2014 onredelijk sterk verhoogd

Geschreven voor Makelaarsland De huizenmarkt sterkt weer voorzichtig aan en de economie is aan het opkrabbelen. Juist nu worden de lasten van huiseigenaren verder verzwaard door een sterke stijging van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor de meeste huiseigenaren gold in 2013 nog een […]

Meer lezen..

Is de eigen bijdrage voor de AWBZ aftrekbaar?

Geschreven voor Geld.nl De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) biedt dekking voor niet individueel verzekerbare zorg. Deze volksverzekering kent een eigen bijdrage voor mensen die gebruik moeten maken van de AWBZ. De hoogte van de eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van het inkomen, vermogen en de gezinssamenstelling. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor de […]

Meer lezen..

Huurhuis inruilen voor een koophuis?

Geschreven voor Vastelastenbond De huizenmarkt is aan het aantrekken. Steeds meer huurders kiezen nu voor het kopen van een huis. Het is belangrijk om hierbij te letten op de verzekeringen. Vooral de opstalverzekering is van groot belang. Bij het kopen van een huis moet u aandacht besteden aan de verzekering die u hebt lopen en […]

Meer lezen..

Auto gekocht met geleend geld?

Geschreven voor Allsecur: Heb je een auto gekocht met geleend geld? Let dan goed op welke dekking het beste bij jouw situatie past. De financiering is afgesloten omdat het geld voor het kopen van een auto niet aanwezig was. Bij een schade die niet verhaalbaar is, moet er dus wel een uitkering uit de autoverzekering […]

Meer lezen..